Локално seo

Когато искате да намерите ресторант или близък автосервиз, какво правите? Търсите го онлайн! Тъй като приблизително 46% от търсенията в Google са от местно естество , бизнесът навсякъде инвестира в стратегии за локална оптимизация за търсачки (SEO).

On-Page Оптимизация

В онлайн мрежата и света на оптимизацията съществуват няколко основни аспекта за правилна и добра оптимизация с която да привлечем повече трафик и съответно да реализираме по-големи печалби.